AJNOK.COM

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ AJNOK.COM

ท่านสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ท่านสนใจโดยการคลิกที่รายวิชาที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

หากท่านไม่พบรายวิชาใดๆ โปรดติดต่อที่ อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

    รายวิชาที่มีอยู่

    ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกัน คอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุก การเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

    ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ สร้างเว็บแบบโต้ตอบกับผู้ใช้ การประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูลในเว็บฝั่งลูกข่ายร่วมกับฝั่งแม่ข่ายเพื่อควบคุมการแสดงผลและการทำงานของเว็บ ฝึกสร้างโปรแกรมที่ทำงานบนเว็บ