ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ AJNOK.COM

ท่านสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ท่านสนใจโดยการคลิกที่รายวิชาที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

หากท่านไม่พบรายวิชาใดๆ โปรดติดต่อที่ อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

    Available courses

    ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน

    ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารและโปรโตคอลต่างๆ ที่สำคัญบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา รวมทั้งปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

    การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลคำ โปรแกรมด้านการนำเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดานคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน
    Using word processing software, presentation software and electronic spreadsheet software for application in the daily life.