AJNOK.COM

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์สนับสนุนการเรียนรู้ AJNOK.COM

ท่านสามารถเข้าสู่รายวิชาที่ท่านสนใจโดยการคลิกที่รายวิชาที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

หากท่านไม่พบรายวิชาใดๆ โปรดติดต่อที่ อ.เอกรัฐ ปัญญาเทพ โทร. 081-4425487

    Available courses

    พื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หลักการเบื้องต้นของ ระบบปฏิบัติการ ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์ จุดเด่นและข้อด้อยของระบบปฏิบัติการ แบบต่างๆ สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ปฏิบัติการติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่แพร่หลายในปัจจุบัน

    ภาษามาตรฐานเว็บไซต์ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บแบบสแตติกและไดนามิก สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชั่น การโปรแกรมฝั่งลูกข่าย การสร้างโปรแกรมฝั่งแม่ข่าย กลไกคุกกี้และเซสชั่น ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคงของระบบงาน

    พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย แบบจำลองเครือข่าย รูปแบบการ เชื่อมต่อเครือข่าย และ ส่วนประกอบท้องถิ่น พื้นฐานข้อมูลสัญญาณ การส่งผ่านข้อมูลดิจิตอลและการอินเตอร์เฟซสื่อกลางส่งข้อมูล และการมัลติเพล็กซ์ การตรวจจับข้อผิดพลาด การควบคุมการ ไหลของข้อมูล และการควบคุมข้อผิดพลาด เครือข่ายแลนอีเทอร์เน็ต เครือข่ายแลนไร้สาย โปรโตคอลพื้นฐานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรโตคอลย่อย ต่างๆ ในชุดของโปรโตคอลทีซีพี/ไอพีความปลอดภัยบนเครือข่ายและเทคนิคการเข้ารหัส

    ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคง และความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งระบบส่วนบุคคลและระบบเครือข่าย ประเภทของการบุกรุก อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เทคนิคการป้องกัน คอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุก การเข้ารหัสถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์ มาตรการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์